Regler og retningslinier • Det forudsættes at alle deltagere er fysisk og psykisk i stand til at bruge anlægget. Har man eks. en skade, dårlig ryg eller er man gravid bør man IKKE anvende klatreanlægget.


 • Børn under 4 år kan ikke benytte klatreparken. Børn under 8 år skal hele tiden være i følgeskab med en voksen over 18 år (tovholder).


 • Personer over 130 kg. må IKKE benytte anlægget.

 

 • Personer som lider af vejrtrækningsproblemer, dårligt hjerte, dårlig ryg eller nakke må IKKE benytte klatrebanerne.

 

 • Personer som lider af epilepsi, narkolepsi eller lignende lidelser, der kan have indflydelse på deres evne til at gennemføre aktiviteterne på klatrebanerne skal orientere tovholder/personale herom inden klatringen påbegyndes. Tovholder giver endelig tilladelse.

 

 • Personer som er påvirket af alkohol eller andre rusmidler må ikke benytte klatrebanerne.

 

 • Personer iført halstørklæde må ikke benytte klatreanlægget.

 

 • Har man løst hængende hår skal dette ALTID i fletning eller hestehale INDEN klatring.

 

 • Der instrueres i brug af selen og hjelm, og der gøres opmærksom på udstyrets kapacitet og holdbarhed. Tovholder viser flere gange hvordan man træder ind og ud af selen. Derpå prøver kursisterne selv at få selen på. Tovholder tjekker alle kursisters seler og hjelm igennem før påbegyndelse af klatring.

 

 • INDEN klatring øves alle kursister i at anvende C karabinen og hjulet på jorden mellem øvetræer.

 

 • INDEN klatring fortæller tovholder om banen, og orienterer omkring en redning, hvis kursister pludselig bliver bange. Der informeres i øvrigt omkring sikkerheden i klatreanlægget og udstyret som anvendes.

 

 • INGEN kursister må gå op ad startrampen før end at tovholder har kontrolleret at alt sidder som det skal, og at C karabinen er ”inde” i systemet.

 

 • Der må maks. være 2 kursister på et element ad gangen.

 

 • Ved torden og lyn, såvel som blæst mere end 10 m/s må anlægget ikke anvendes.
Instruktioner til publikum


Er man med som publikum er det vigtigt at man lytter til tovholderens anvisninger når der instrueres og klatring er i gang. Al færdsel på jorden skal foregå på de anviste stier (de synlige) som tovholder orienterer om. Der må på ingen tidspunkter være personer under svævebanerne når disse anvendes.


 

Evakueringsprocedure


I tilfælde af nødvendig evakuering af Klatreparken, eks. ved pludseligt opstået uvejr, følges tovholders instruktioner, og man kan ikke forvente at gennemføre banerne, elementer.